ฝ่ายปกครองอ่างศิลา ตักเตือนผู้ประกอบการร้านขายของฝาก

เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง เทศบาลเมืองอ่างศิลา ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อร้องเรียน กรณีมีการโพสต์เรื่องราวในสื่อสังคมออนไลน์ว่ามีประชาชนหรือนักท่องเที่ยวได้ไปจอดรถหน้าร้านขายของฝาก บริเวณปากคลองโรงนาค ริมถนนอ่างศิลา-บางแสน แต่มีผู้ประกอบค้าขายบางรายบอกให้ไปจอดที่อื่นเนื่องจากบังหน้าร้านขายของ

โดยเจ้าหน้าที่ได้พูดคุยทำความเข้าใจและว่ากล่าวตักเตือนผู้ประกอบการ ซึ่งได้รับความร่วมมือด้วยดีและพร้อมปฏิบัติตาม เนื่องจากเป็นถนนสาธารณะ ประชาชนทุกคนมีสิทธิใช้ประโยชน์ได้ภายใต้กรอบของกฎหมาย

close(x)

 

 

 

close(x)