25 เม.ย. 2565 (ร่าง) ประกาศเทศบาลเมืองอ่างศิลา เรื่อง ประกาดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำ บริเวณหมู่บ้านอาภากร หมู่ 4 ต.เสม็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23 มี.ค. 2565 ประกาศเทศบาลเมืองอ่างศิลา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำ บริเวณซอยสถาพร (ชุมชนบ้านไร่ถั่ว) หมู่ 3 ตำบลเสม็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
09 มี.ค. 2565 ประกาศเทศบาลเมืองอ่างศิลา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำ บริเวณซอย ๓๐ ถนนเสม็ด – อ่างศิลา หมู่ ๕ ตำบลอ่างศิลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20 ต.ค. 2564 ประกาศเทศบาลเมืองอ่างศิลา เรื่อง จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม (ร่าง)แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของเทศบาลเมืองอ่างศิลา และ(ร่าง)แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ของเทศบาลเมืองอ่างศิลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 2 4
close(x)