18 ก.ค. 2566 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำ บริเวณถนนสุขุมวิท (ตรงข้ามปั๊มเชลล์) (ชุมชนบ้านการุณย์) หมู่ 5 ตำบลห้วยกะปิ
18 ก.ค. 2566 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำ บริเวณแยกซอย 18 มิตรสัมพันธ์ ตรงข้ามซอยเสม็ดใน (ชุมชนบ้านเสม็ดนอก) หมู่ 6 ตำบลเสม็ด
18 ก.ค. 2566 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมปรับปรุงท่อระบายน้ำ ขอบบ่อ บ่อพักบริเวณแยกซอย 18 มิตรสัมพันธ์ ตรงข้าม (VP Snooker) (ชุมชนบ้านเสม็ดนอก) หมู่ 6 ตำบลเสม็ด
18 ก.ค. 2566 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำ บริเวณถนนมิตรสัมพันธ์ข้างร้านอาหารบัวท่อง (ชุมชนบ้านไทย) หมู่ 1 ตำบลอ่างศิลา
1 2
close(x)