หน้าแรก

เทศบาลเมืองอ่างศิลา

ยินดีให้บริการ

สักการะองค์หน่าจา งามล้ำค่าพระตำหนัก ชนรู้จักแหล่งครกหิน เชิญเที่ยวถิ่นบุญกองข้าว ตลาดเก่านับร้อยปี

สารนายก

เทศบาล เมืองอ่างศิลา

วิสัยทัศน์ พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ส่งเสริมคุณภาพชีวิต อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ทำให้เป็นเมืองที่น่าอยู่

ข่าวประกาศ / ประชาสัมพันธ์

19 พ.ย. 2564 ประกาศเทศบาลเมืองอ่างศิลา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ของเทศบาลเมืองอ่างศิลา และกำหนดวันเวลา สถานที่สอบ การประกาศผลสอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ
05 พ.ย. 2564 ประกาศกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลเมืองอ่างศิลา เรื่อง ประชาสัมพันธ์สนับสนุนงบประมาณในการส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขที่เกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาพ
04 ต.ค. 2564 ประกาศเทศบาลเมืองอ่างศิลา เรื่อง ผู้ที่ไม่มารับวัคซีนทางเลือก (ซิโนฟาร์ม) เข็ม 2 ในวันที่ 27-30 กันยายน 2564 เพื่อให้ทุกท่านที่ได้ฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 ไปแล้ว ได้รับการฉีดวัคซีนครบ 2 โดส จึงให้ท่านมารับการฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 ในวันที่ 12 ตุลาคม 2564 เวลา 07.00 – 15.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองอ่างศิลา (วัดอ่างศิลา)
01 ต.ค. 2564 เทศบาลเมืองอ่างศิลาได้จัดตั้งกองทุนสวัสดิการผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้ยากไร้ในเขตเทศบาลเมืองอ่างศิลา ที่ได้รับความเดือดร้อน ประสบความยากลำบากในการดำรงชีพ และเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีพอเหลือได้แบ่งปันและเอื้อเฟื้อผู้ที่ขาดแคลน
24 พ.ย. 2564 ประกาศเทศบาลเมืองอ่างศิลา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางใหม่ ๒๑๕-๗๐-๑๕ บริดสโตน ๖๑๑ จำนวน ๔ เส้น เปลี่ยนยาง ๔ เส้นตั้งศูนย์ฟรี ของรถยนต์หมายเลขทะเบียน ขม – ๒๔๐๒ ชลบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 ก.ย. 2564 นายวินัย พ้นภัยพาล นายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา นายพงษ์พันธ์ เกิดอ้น รองนายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา นายอภิชาติ เจริญผล และนายภูริวัฒน์ เสมอวงษ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี รับมอบน้ำดื่มเพื่อไว้สำหรับบริการประชาชนที่เข้ารับวัคซีนซิโนฟาร์ม ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองอ่างศิลา

ตลาดประมงพื้นบ้าน อ่างศิลา

ตลาดประมงพื้นบ้าน อ่างศิลา เปิดให้บริการนักท่องเที่ยวและลูกค้าทุกท่าน มีทั้งอาหารทะเลสดใหม่ อาหารแห้งแสนอร่อย อาหารทอด/อาหารคาว/อาหารหวาน ที่ปรุงโดยสูตรเฉพาะ

Admin

พฤศจิกายน 17, 2020

วิหาร “หน่าจาซาไท้จื๊อ”

วิหารเทพสถิตพระกิติเฉลิม มีหลายสิ่งอันเป็นที่สุดแห่งศรัทธา ที่กล่าวเช่นนี้นั้นเพราะสิ่งต่างๆ นั้นมาจากความศรัทธาของเหล่าศิษยานุศิษย์ที่มีต่อองค์เทพเจ้าหน่าจาซาไท้จื้อ

Admin

พฤศจิกายน 17, 2020

ศาลเจ้าแม่หินเขา

ศาลเจ้าแม่หินเขา อ่างศิลา เข้าทางประตูตลาดเก่าอ่างศิลา ตรงโค้งประมาณ 10 เมตรเลี้ยวซ้าย สถานที่จะอยู่ในบริเวณ “พิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราช จังหวัดชลบุรี”

Admin

พฤศจิกายน 17, 2020

ตลาดเก่าอ่างศิลา 133 ปี

ตลาดเก่าอ่างศิลา เป็นตลาดที่มีมานานถึง 133 ปีแล้ว ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 3 แบ่งออกเป็น 4 โซน โซนที่ 1 เข้าทางวัดอ่างศิลา ชมความมหัศจรรย์วัด 2 โบสถ์ วัดเก่าแก่ที่มีอายุกว่า 309 ปี

Admin

พฤศจิกายน 17, 2020

สะพานหิน จุดชม ค้างคาวแม่ไก่

จุดชม ค้างคาวแม่ไก่ อ่างศิลา เป็นป่าชายเลนตามแนวชายฝั่ง อยู่ใกล้กับตลาดเก่าอ่างศิลา (สะพานหิน อ่างศิลา) เป็นสถานที่ๆเงียบสงบ เหมาะกับการถ่ายรูปหลากหลาย มากมาย

Admin

พฤศจิกายน 17, 2020

วีดีโอน่าสนใจ