หน้าแรก

เทศบาลเมืองอ่างศิลา

ยินดีให้บริการ

สักการะองค์หน่าจา งามล้ำค่าพระตำหนัก ชนรู้จักแหล่งครกหิน เชิญเที่ยวถิ่นบุญกองข้าว ตลาดเก่านับร้อยปี

ข่าวประกาศ / ประชาสัมพันธ์

08 มิ.ย. 2564 ขอความร่วมมือตอบแบบประเด็นรับฟังความคิดเห็นเบื้องต้น ร่างพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. สามารถเข้าไปแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะผ่าน ลิงก์ หรือสแกน QR Code
04 มิ.ย. 2564 ประกาศเทศบาลเมืองอ่างศิลา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแผงกั้นจราจร (แบริเออร์) ขนาด ๕๐x๑๐๐x๘๐ เซนติเมตร พร้อมพ่นชื่อหน่วยงานข้อความ งานเทศกิจ ทม.อ่างศิลา ทั้ง ๒ ด้าน จำนวน ๕๐ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 พ.ค. 2564 ประกาศเทศบาลเมืองอ่างศิลา เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดขยะด้านท้าย ตัวถังสแตนเลส ชนิด ๖ ล้อ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑๒ ลูกบาศก์เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19 ก.พ. 2564 ประกาศเทศบาลเมืองอ่างศิลา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงสะพานทางเดินเท้า บริเวณซอยเสถียรวารี หมู่ 1 ตำบลอ่างศิลา ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17 ก.พ. 2564 (ร่าง) ประกาศเทศบาลเมืองอ่างศิลา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงสะพานทางเดินเท้า บริเวณซอยเสถียรวารี หมู่ 1 ตำบลอ่างศิลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21 พ.ค. 2564 วันที่ 20 พฤษภาคม 2564 เวลา 9.00 – 16.00 น.งานสัตวแพทย์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดโครงการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาสุนัขและแมว ประจำปี 2564 โดยจัดกิจกรรมออกหน่วยบริการผ่าตัดทำหมันและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้แก่สุนัขและแมวของประชาชน ณ ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานบ้านชากพุดซา ม.4 ต.ห้วยกะปิ
17 พ.ค. 2564 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้ร่วมมือกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลอ่างศิลา ได้ส่งบุคคลเข้ารับการอบรมโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
14 พ.ค. 2564 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองอ่างศิลา งานรักษาความสะอาด ได้ทำการพัฒนา กวาด ล้างทำความสะอาด บริเวณสะพานค้างคาว เพื่อให้เกิดความสะอาด และความเป็นระเบียบ เรียบร้อยในพื้นที่ วันที่ 12 พฤษภาคม 2564
14 พ.ค. 2564 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองอ่างศิลา งานรักษาความสะอาด ได้ทำการเก็บขนขยะ กวาดขยะ ติดป้ายห้ามทิ้งขยะ และตัดหญ้าข้างทางในเขตเทศบาลเมืองอ่างศิลา เพื่อให้เกิดความสะอาด และความเป็นระเบียบ เรียบร้อยในพื้นที่ วันที่ 13 พฤษภาคม 2564
14 พ.ค. 2564 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองอ่างศิลา งานรักษาความสะอาด ได้ทำการเก็บขนขยะ กวาดขยะ ติดป้ายห้ามทิ้งขยะ เก็บกิ่งไม้ข้างทาง และตัดหญ้าข้างทางในเขตเทศบาลเมืองอ่างศิลา เพื่อให้เกิดความสะอาด และความเป็นระเบียบ เรียบร้อยในพื้นที่ วันที่ 12 พฤษภาคม 2564
14 พ.ค. 2564 งานสัตวแพทย์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดโครงการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาสุนัขและแมว ประจำปี 2564 โดยจัดกิจกรรมออกหน่วยบริการผ่าตัดทำหมันและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้แก่สุนัขและแมวของประชาชน ณ วัดเสม็ด วันที่ 13 พฤษภาคม 2564 เวลา 9.00 – 16.00 น.

ตลาดประมงพื้นบ้าน อ่างศิลา

ตลาดประมงพื้นบ้าน อ่างศิลา เปิดให้บริการนักท่องเที่ยวและลูกค้าทุกท่าน มีทั้งอาหารทะเลสดใหม่ อาหารแห้งแสนอร่อย อาหารทอด/อาหารคาว/อาหารหวาน ที่ปรุงโดยสูตรเฉพาะ

Admin

พฤศจิกายน 17, 2020

วิหาร “หน่าจาซาไท้จื๊อ”

วิหารเทพสถิตพระกิติเฉลิม มีหลายสิ่งอันเป็นที่สุดแห่งศรัทธา ที่กล่าวเช่นนี้นั้นเพราะสิ่งต่างๆ นั้นมาจากความศรัทธาของเหล่าศิษยานุศิษย์ที่มีต่อองค์เทพเจ้าหน่าจาซาไท้จื้อ

Admin

พฤศจิกายน 17, 2020

ศาลเจ้าแม่หินเขา

ศาลเจ้าแม่หินเขา อ่างศิลา เข้าทางประตูตลาดเก่าอ่างศิลา ตรงโค้งประมาณ 10 เมตรเลี้ยวซ้าย สถานที่จะอยู่ในบริเวณ “พิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราช จังหวัดชลบุรี”

Admin

พฤศจิกายน 17, 2020

ตลาดเก่าอ่างศิลา 133 ปี

ตลาดเก่าอ่างศิลา เป็นตลาดที่มีมานานถึง 133 ปีแล้ว ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 3 แบ่งออกเป็น 4 โซน โซนที่ 1 เข้าทางวัดอ่างศิลา ชมความมหัศจรรย์วัด 2 โบสถ์ วัดเก่าแก่ที่มีอายุกว่า 309 ปี

Admin

พฤศจิกายน 17, 2020

สะพานหิน จุดชม ค้างคาวแม่ไก่

จุดชม ค้างคาวแม่ไก่ อ่างศิลา เป็นป่าชายเลนตามแนวชายฝั่ง อยู่ใกล้กับตลาดเก่าอ่างศิลา (สะพานหิน อ่างศิลา) เป็นสถานที่ๆเงียบสงบ เหมาะกับการถ่ายรูปหลากหลาย มากมาย

Admin

พฤศจิกายน 17, 2020

วีดีโอน่าสนใจ

สารนายก

เทศบาล เมืองอ่างศิลา

วิสัยทัศน์ พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ส่งเสริมคุณภาพชีวิต อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ทำให้เป็นเมืองที่น่าอยู่