หน้าแรก

เทศบาลเมืองอ่างศิลา

ยินดีให้บริการ

สักการะองค์หน่าจา งามล้ำค่าพระตำหนัก ชนรู้จักแหล่งครกหิน เชิญเที่ยวถิ่นบุญกองข้าว ตลาดเก่านับร้อยปี

สารนายก

เทศบาล เมืองอ่างศิลา

วิสัยทัศน์ พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ส่งเสริมคุณภาพชีวิต อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ทำให้เป็นเมืองที่น่าอยู่

ข่าวประกาศ / ประชาสัมพันธ์

23 ก.ย. 2564 ประกาศเทศบาลเมืองอ่างศิลา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค ตามโครงการจัดซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคช่วยเหลือผู้ยากไร้และด้อยโอกาส ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 ก.ย. 2564 ประกาศเทศบาลเมืองอ่างศิลา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค ตามโครงการจัดซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคช่วยเหลือผู้ยากไร้และด้อยโอกาส ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02 ก.ย. 2564 ประกาศเทศบาลเมืองอ่างศิลา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำ บริเวณซอยร่วมพัฒนา หมู่ ๑ ตำบลอ่างศิลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30 ส.ค. 2564 ประกาศเทศบาลเมืองอ่างศิลา เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนเก็บขนและกำจัดขยะมูลฝอยภายในเขตเทศบาลเมืองอ่างศิลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23 ก.ย. 2564 นายวินัย พ้นภัยพาล นายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา นายพงษ์พันธ์ เกิดอ้น รองนายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา นายอภิชาติ เจริญผล และนายภูริวัฒน์ เสมอวงษ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี รับมอบน้ำดื่มเพื่อไว้สำหรับบริการประชาชนที่เข้ารับวัคซีนซิโนฟาร์ม ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองอ่างศิลา
23 ก.ย. 2564 บริษัท นาว เอสเตท จำกัด และบริษัท มี ออนไลน์ (ไทยแลนด์) จำกัด มอบถุงยังชีพให้กับประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองอ่างศิลาที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤต COVID-19 และ ผู้สูงอายุติดเตียง จำนวน 600 ชุด
23 ก.ย. 2564 นายวินัย พ้นภัยพาล นายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา พร้อมด้วย นายสุทธิ กลมกล่อม รองนายกเทศบาลเมืองอ่างศิลา นายสนิท แก้วมณี สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 นายกฤษฎา พลากอง หัวหน้าสำนักปลัด และ นางบุษรินทร์ อิสสระพล ผอ.กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ลงพื้นที่วางแผนการดำเนินการงานปรับปรุงศูนย์บริการท่องเที่ยวและระบบเสียงไร้สาย สำหรับบริการประชาชนและนักท่องเที่ยว
23 ก.ย. 2564 นายพงษ์พันธ์ เกิดอ้น รองนายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา พร้อมด้วยพนักงานเทศบาลเมืองอ่างศิลา ลงพื้นที่รับมอบถนนส่วนบุคคลจาก นายชนินทร ม่วงนาคำ และนางอุดมศรี ม่วงนาคำ ซึ่งมี นายดิเรก จินตนา ให้คำแนะนำและข้อมูลเพิ่มเติมถึงประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่
23 ก.ย. 2564 นายวินัย พ้นภัยพาล นายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา นางสังวรณ์ กระชั้น นายสุทธิ กลมกล่อม รองนายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา สมาชิกสภาเทศบาลอ่างศิลา และหัวหน้าส่วนราชการ ลงพื้นที่มอบแพมเพิสให้กับผู้สูงอายุติดเตียง ณ ตำบลอ่างศิลา หมู่2 และ หมู่6 ตำบลบ้านปึก,ซ.2 มิตรสัมพันธ์ และตำบลเสม็ด หมู่8
23 ก.ย. 2564 ลงพื้นที่ตรวจเช็คความเรียบร้อยของลานจอดรถตลาดประมงพื้นบ้านอ่างศิลา และจะดำเนินการปรับปรุง เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว และสำรวจบริเวณ ซอย22 เขตอ่างศิลา เพื่อตรวจเช็คเรื่องปัญหาน้ำท่วม และหาวิธีการรับมือกับน้ำท่วมขัง
23 ก.ย. 2564 นายวินัย พ้นภัยพาล นายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลอ่างศิลา พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ และ คณะครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองอ่างศิลา ให้การต้อนรับผู้ปกครองของเด็กนักเรียนที่เดินทางมารับมอบถุงยังชีพจากเทศบาลเมืองอ่างศิลา เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากวิกฤติ โควิด-19

ตลาดประมงพื้นบ้าน อ่างศิลา

ตลาดประมงพื้นบ้าน อ่างศิลา เปิดให้บริการนักท่องเที่ยวและลูกค้าทุกท่าน มีทั้งอาหารทะเลสดใหม่ อาหารแห้งแสนอร่อย อาหารทอด/อาหารคาว/อาหารหวาน ที่ปรุงโดยสูตรเฉพาะ

Admin

พฤศจิกายน 17, 2020

วิหาร “หน่าจาซาไท้จื๊อ”

วิหารเทพสถิตพระกิติเฉลิม มีหลายสิ่งอันเป็นที่สุดแห่งศรัทธา ที่กล่าวเช่นนี้นั้นเพราะสิ่งต่างๆ นั้นมาจากความศรัทธาของเหล่าศิษยานุศิษย์ที่มีต่อองค์เทพเจ้าหน่าจาซาไท้จื้อ

Admin

พฤศจิกายน 17, 2020

ศาลเจ้าแม่หินเขา

ศาลเจ้าแม่หินเขา อ่างศิลา เข้าทางประตูตลาดเก่าอ่างศิลา ตรงโค้งประมาณ 10 เมตรเลี้ยวซ้าย สถานที่จะอยู่ในบริเวณ “พิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราช จังหวัดชลบุรี”

Admin

พฤศจิกายน 17, 2020

ตลาดเก่าอ่างศิลา 133 ปี

ตลาดเก่าอ่างศิลา เป็นตลาดที่มีมานานถึง 133 ปีแล้ว ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 3 แบ่งออกเป็น 4 โซน โซนที่ 1 เข้าทางวัดอ่างศิลา ชมความมหัศจรรย์วัด 2 โบสถ์ วัดเก่าแก่ที่มีอายุกว่า 309 ปี

Admin

พฤศจิกายน 17, 2020

สะพานหิน จุดชม ค้างคาวแม่ไก่

จุดชม ค้างคาวแม่ไก่ อ่างศิลา เป็นป่าชายเลนตามแนวชายฝั่ง อยู่ใกล้กับตลาดเก่าอ่างศิลา (สะพานหิน อ่างศิลา) เป็นสถานที่ๆเงียบสงบ เหมาะกับการถ่ายรูปหลากหลาย มากมาย

Admin

พฤศจิกายน 17, 2020

วีดีโอน่าสนใจ