หน้าแรก

เทศบาลเมืองอ่างศิลา

ยินดีให้บริการ

สักการะองค์หน่าจา งามล้ำค่าพระตำหนัก ชนรู้จักแหล่งครกหิน เชิญเที่ยวถิ่นบุญกองข้าว ตลาดเก่านับร้อยปี

ข่าวประกาศ / ประชาสัมพันธ์

21 ก.ค. 2564 ประกาศสำนักทะเบียนอำเภอเมืองชลบุรี ขอความร่วมมือประชาชน โปรดงดการเดินทางมาติดต่องานทะเบียนและบัตร หากกรณีมีความจำเป็นเร่งด่วน และลดความแออัดในการเข้ารับบริการ ขอความกรุณาจองคิวผ่านเว็บไซต์
14 ก.ค. 2564 ประกาศสำนักเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย เรื่อง ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียประกาศให้การประกอบพิธีฮัจย์ ประจำปี พ.ศ.2564 (ฮ.ศ.1442) อนุญาตเฉพาะผู้ที่พำนักอยู่ในราชอาณาจักร ประกาศ ณ วันที่ 23 มิถุนายน 2564
12 ก.ค. 2564 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชลบุรี ประชาสัมพันธ์การประมูลขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่เสื่อมสภาพ จำนวน 30 รายการ ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 ณ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชลบุรี ถนนโรงพยาบาลเก่า ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
21 ก.ค. 2564 ประกาศเทศบาลเมืองอ่างศิลา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำ บริเวณแยกซอยจันทร์ทิพย์ หลังสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษาเขต ๑๘ (ต่อจากเดิม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21 ก.ค. 2564 ประกาศเทศบาลเมืองอ่างศิลา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางเรเดียล ๗๐๐-๑๖ บริดสโตน R๒๐๐ จำนวน ๔ เส้น,เปลี่ยนน็อตล้อหลังซ้าย,ตั้งศูนย์ล้อ ของรถทะเบียน ๘๕-๘๔๕๕ ชบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 ก.ค. 2564 ประกาศเทศบาลเมืองอ่างศิลา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิด ๒ บานเปิด มีกุญแจชนิดบิดภายในมีแผ่นชั้น ๓ แผ่นปรับระดับได้ ขนาด ๙๑.๖x๔๕.๗x๑๘๓ ซม.ยี่ห้อ Smart Form จำนวน ๖ ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08 ก.ค. 2564 วันที่ 7 ก.ค. 64 เวลา 9.00 น.งานสัตวแพทย์ ออกหน่วยเคลื่อนที่ดำเนินการแทงยาสลบ ผ่าตัดทำหมันและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้แก่สุนัขจรจัดที่อาศัยอยู่ในบริเวณหมู่บ้านไฮพาร์ค ม.1 ต.อ่างศิลา เพื่อแก้ไขปัญหาเหตุเดือดร้อนรำคาญตามข้อร้องเรียนจากประชาชน รวมทั้งป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองอ่างศิลา
21 พ.ค. 2564 วันที่ 20 พฤษภาคม 2564 เวลา 9.00 – 16.00 น.งานสัตวแพทย์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดโครงการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาสุนัขและแมว ประจำปี 2564 โดยจัดกิจกรรมออกหน่วยบริการผ่าตัดทำหมันและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้แก่สุนัขและแมวของประชาชน ณ ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานบ้านชากพุดซา ม.4 ต.ห้วยกะปิ
17 พ.ค. 2564 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้ร่วมมือกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลอ่างศิลา ได้ส่งบุคคลเข้ารับการอบรมโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง

ตลาดประมงพื้นบ้าน อ่างศิลา

ตลาดประมงพื้นบ้าน อ่างศิลา เปิดให้บริการนักท่องเที่ยวและลูกค้าทุกท่าน มีทั้งอาหารทะเลสดใหม่ อาหารแห้งแสนอร่อย อาหารทอด/อาหารคาว/อาหารหวาน ที่ปรุงโดยสูตรเฉพาะ

Admin

พฤศจิกายน 17, 2020

วิหาร “หน่าจาซาไท้จื๊อ”

วิหารเทพสถิตพระกิติเฉลิม มีหลายสิ่งอันเป็นที่สุดแห่งศรัทธา ที่กล่าวเช่นนี้นั้นเพราะสิ่งต่างๆ นั้นมาจากความศรัทธาของเหล่าศิษยานุศิษย์ที่มีต่อองค์เทพเจ้าหน่าจาซาไท้จื้อ

Admin

พฤศจิกายน 17, 2020

ศาลเจ้าแม่หินเขา

ศาลเจ้าแม่หินเขา อ่างศิลา เข้าทางประตูตลาดเก่าอ่างศิลา ตรงโค้งประมาณ 10 เมตรเลี้ยวซ้าย สถานที่จะอยู่ในบริเวณ “พิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราช จังหวัดชลบุรี”

Admin

พฤศจิกายน 17, 2020

ตลาดเก่าอ่างศิลา 133 ปี

ตลาดเก่าอ่างศิลา เป็นตลาดที่มีมานานถึง 133 ปีแล้ว ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 3 แบ่งออกเป็น 4 โซน โซนที่ 1 เข้าทางวัดอ่างศิลา ชมความมหัศจรรย์วัด 2 โบสถ์ วัดเก่าแก่ที่มีอายุกว่า 309 ปี

Admin

พฤศจิกายน 17, 2020

สะพานหิน จุดชม ค้างคาวแม่ไก่

จุดชม ค้างคาวแม่ไก่ อ่างศิลา เป็นป่าชายเลนตามแนวชายฝั่ง อยู่ใกล้กับตลาดเก่าอ่างศิลา (สะพานหิน อ่างศิลา) เป็นสถานที่ๆเงียบสงบ เหมาะกับการถ่ายรูปหลากหลาย มากมาย

Admin

พฤศจิกายน 17, 2020

วีดีโอน่าสนใจ

สารนายก

เทศบาล เมืองอ่างศิลา

วิสัยทัศน์ พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ส่งเสริมคุณภาพชีวิต อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ทำให้เป็นเมืองที่น่าอยู่