บริจาครถเข็นผู้ป่วยให้กองทุนสวัสดิการฯ

นายสุทธิ กลมกล่อม รองนายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา เป็นผู้แทนรับมอบรถเข็นผู้ป่วยจากนางศรีพรรณ ช่วยชูทรัพย์ ซึ่งบริจาคให้กับกองทุนสวัสดิการผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้ยากไร้ ในเขตเทศบาลเมืองอ่างศิลา เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเป้าหมายต่อไป

มอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่และอุปกรณ์ทำความสะอาดแผล

และในวันเดียวกันนี้ นายสุทธิ กลมกล่อม พร้อมด้วยนายสมศักดิ์ กลิ่นสุคนธ์ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองอ่างศิลา ได้รับมอบหมายจากนายวินัย พ้นภัยพาล นายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา ในฐานะประธานกองทุนสวัสดิการผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้ยากไร้ ในเขตเทศบาลเมืองอ่างศิลา ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนผู้ป่วยและผู้ยากไร้ มอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่พร้อมกับอุปกรณ์ทำความสะอาดแผล เพื่อให้ประชาชนได้รับการช่วยเหลือในเบื้องต้นจากกองทุนสวัสดิการฯ

close(x)

 

 

 

close(x)