ประกาศจากเทศบาลเมืองอ่างศิลา เรื่อง การจองวัคซีนซิโนฟาร์ม

📢📢ประกาศจากเทศบาลเมืองอ่างศิลา📢📢เนื่องจากมีการสอบถามกันมาอย่างต่อเนื่อง เรื่องการจองวัคซีนซิโนฟาร์ม ทางเทศบาลเมืองอ่างศิลา โดยผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาล ได้เห็นชอบให้จัดซื้อวัคซีน ตั้งแต่กลางเดือนมิถุนายน 2564 ซึ่งขณะนี้รอการยืนยันจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เมื่อได้รับการยืนยันการจัดสรรวัคซีนแล้ว จะแจ้งให้ทราบต่อไป

close(x)

 

 

 

close(x)