รับสมัครอบรมหลักสูตรผู้สัมผัสอาหาร

ฟรี…สมัครด้วยตนเองทางออนไลน์ โดยสแกน QR Code หรือ คลิ๊ก > https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfHZGa3OEF3bnZ9UUp_d66QtdEVgwe3acifbQZIIXb-eXjjLA/viewform

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองอ่างศิลา โทรศัพท์ 09 0908 8282 ***รับจำนวน 100 ท่าน

close(x)

 

 

 

close(x)