ทม.อ่างศิลา ลงพื้นที่ติดตามการก่อสร้างและซ่อมแซมถนนซอยห้วยกะปิ

นายวินัย พ้นภัยพาล นายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา มอบหมายให้ นายพงษ์พันธ์ เกิดอ้น รองนายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลเมืองอ่างศิลา เขต 3 ลงพื้นที่ติดตามการก่อสร้างและซ่อมแซมถนนซอยห้วยกะปิ 16 เขตเทศบาลเมืองอ่างศิลา เชื่อมต่อกับถนนสุขุมวิท ระยะทางประมาณ 50 เมตร ซึ่งทางสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชลบุรี ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว พร้อมทั้งติดตามการก่อสร้างและซ่อมแซมถนนซอยห้วยกะปิ 15 เชื่อมต่อกับถนนสุขุมวิท ระยะทางประมาณ 50 เมตร อยู่ระหว่างการก่อสร้างของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชลบุรี วันที่ 5 – 22 มกราคม 2567 จึงขอให้ประชาชนใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังบริเวณปากซอยห้วยกะปิ 15 ที่อยู่ระหว่างการดำเนินการก่อสร้างดังกล่าว

close(x)

 

 

 

close(x)