มหกรรมรณรงค์สร้างกระแส “อยู่อย่างไร ห่างไกลเอดส์” อำเภอเมืองชลบุรี

มหกรรมรณรงค์สร้างกระแส “อยู่อย่างไร ห่างไกลเอดส์” อำเภอเมืองชลบุรี
.
(24 ก.พ. 66) นายวินัย พ้นภัยพาล นายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา ร่วมกิจกรรมโครงการมหกรรมรณรงค์สร้างกระแส “อยู่อย่างไร ห่างไกลเอดส์” อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ปีงบประมาณ 2566 จัดขึ้น ณ โดมอเนกประสงค์ วัดเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี โดยในโอกาสเดียวกันนี้ คณะกรรมการคัดเลือกอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ดีเด่น ระดับชาติ ประจำปี 2566 ได้เดินทางมาเยี่ยมชม พร้อมดำเนินการคัดเลือก อสม. ดีเด่นระดับชาติ ประจำปี 2566 สาขาการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในชุมชน โดยมีนางวิไล เข็มทอง อสม. ผู้เข้ารับการคัดเลือก นำเสนอข้อมูลและผลการดำเนินงานที่ผ่านมาในพื้นที่ตำบลเสม็ด ในการให้ความรู้ประชาชนในการป้องกันโรคเอดส์ รวมทั้งการทำงานร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเสม็ด และเครือข่ายการทำงานด้านเอดส์ในพื้นที่ตำบลเสม็ด นอกจากนี้ภายในงานยังมีการจัดนิทรรศการเพื่อรณรงค์สร้างกระแสให้ประชาชนรับรู้ถึงสถานการณ์ และการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับงานด้านเอดส์ในพื้นที่อีกด้วย
.
เผยแพร่โดย : งานบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลเมืองอ่างศิลา

close(x)

 

 

 

close(x)