12 มี.ค. 2564 กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ เทศบาลเมืองอ่างศิลา ได้สนับสนุน โครงการฝึกทักษะการว่ายน้ำพื้นฐานสำหรับเด็กเล็กที่ขาดความสามารถทางด่านการว่ายน้ำประจำปี 2564 ณ สระว่ายน้ำหมู่บ้านปิยวัฒน์ อ่างศิลา
11 มี.ค. 2564 งานสัตวแพทย์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดทำโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2564 โดยจัดกิจกรรมออกหน่วยบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สุนัขและแมวของประชาชน ณ วัดเสม็ด ในวันพฤหัสบดีที่ 11 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 – 12.00 น.
1 28 29
close(x)