เข้าร่วมโครงการค้นหาคัดกรองเชิงรุกด้วยชุดตรวจโควิด ATK ในนักเรียนและครูบุคลากรทางการศึกษา

วันที่ 8 ธันวาคม 2564นายวินัย พ้นภัยพาล นายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา พร้อมด้วย นางสังวรณ์ กระชั้น รองนายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมโครงการค้นหาคัดกรองเชิงรุกด้วยชุดตรวจโควิด ATK ในนักเรียนและครูบุคลากรทางการศึกษา ณ โรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม

close(x)

 

 

 

close(x)