ลงพื้นที่ มอบถุงยังชีพให้กับผู้ป่วยผู้พิการ ม.3 ต.เสม็ด และ ม.7 ต.บ้านปึก

วันที่ 2 ธันวาคม 2564นายวินัย พ้นภัยพาล นายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา นายสุทธิ กลมกล่อม รองนายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา พร้อมด้วย นางสาวรัตน์ธนา กวินพิริยะสกุล สมาชิกสภาเทศบาลเมืองอ่างศิลา (เขต1) และ หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองอ่างศิลา ลงพื้นที่ มอบถุงยังชีพให้กับผู้ป่วยผู้พิการ ม.3 ต.เสม็ด และ ม.7 ต.บ้านปึก

close(x)

 

 

 

close(x)