ให้การต้อนรับธนาคาร ธกส. ที่เดินทางมามอบข้าวสารให้กับคณะผู้บริหาร ไว้ช่วยเหลือประชาชน.

วันที่29 พฤศจิกายน 2564นายวินัย พ้นภัยพาล นายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา พร้อมด้วย คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองอ่างศิลา ให้การต้อนรับธนาคาร ธกส. ที่เดินทางมามอบข้าวสารให้กับคณะผู้บริหาร ไว้ช่วยเหลือประชาชน..ทางเทศบาลเมืองอ่างศิลาขอขอบคุณ ธนาคาร ธกส. เป็นอย่างยิ่ง

close(x)