บรรยากาศรับลงทะเบียนขอรับวัคซีน “ซิโนฟาร์ม”รอบที่ 2 วันแรก 11 สิงหาคม 2564

บรรยากาศรับลงทะเบียนขอรับวัคซีน “ซิโนฟาร์ม”รอบที่ 2 วันแรก นำโดยนายวินัย พ้นภัยพาล นายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา นายพงษ์พันธ์ เกิดอ้น รองนายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา นางสาวฤทัยภัทร สินสุข เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา และหัวหน้าส่วนราชการ ให้การต้อนรับและดูแลพี่น้องประชาชนที่มาลงทะเบียนขอรับ วัคซีน “ซิโนฟาร์ม” ด้วยความเป็นห่วงอย่างเอาใจใส่ และได้จัดสถานที่เพื่อความปลอดภัยตามมาตรการป้องกันโรค COVID-19

close(x)