ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนปลูกสมุนไพรยาประจำบ้าน

เทศบาลเมืองอ่างศิลา ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนปลูกสมุนไพรเป็นตู้ยาประจำบ้าน #1อปท.1สวนสมุนไพร #สวนสมุนไพรรักษ์ถิ่น สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โทร.09 0908 8282

close(x)

 

 

 

close(x)