ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการตรวจคัดกรองป้องกันโรคและส่งเสริมสุขภาพ “คนเมืองอ่าง สุขภาพดี Healthy city” ปี 2566 รอบที่ 1 จำนวน 2 รุ่น

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการตรวจคัดกรองป้องกันโรคและส่งเสริมสุขภาพ “คนเมืองอ่าง สุขภาพดี Healthy city” ประจำปี 2566 รอบที่ 1 จำนวน 2 รุ่น และแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้เข้ารับการตรวจสุขภาพ

close(x)

 

 

 

close(x)