การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการ ภาคประชาชน

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี รับสมัคร ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน

ขอเชิญชวนบุคคลที่มีความรู้และประสบการณ์ ด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม วิชาการ

สมัครเข้ารับการสรรหาเป็น “ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน”

เพื่อเข้าร่วมการตรวจราชการกับผู้ตรวจราชการสมัครผ่านระบบออนไลน์ 1-15 ตุลาคม 2565

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : สถาบันพัฒนาการตรวจราชการโทร : 0 2283 4198, 0 2283 4206

E-mail : inspection1.opm@outlook.co.th

close(x)