ทม.อ่างศิลา เร่งซ่อมแซมถนนมิตรสัมพันธ์ สร้างความสะดวกในการสัญจรให้ประชาชน

ทม.อ่างศิลา เร่งซ่อมแซมถนนมิตรสัมพันธ์ สร้างความสะดวกในการสัญจรให้ประชาชน
.
นายพงษ์พันธ์ เกิดอ้น พร้อมด้วย นางสังวรณ์ กระชั้น รองนายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและดูแลการปรับปรุงซ่อมแซมผิวการจราจรถนนมิตรสัมพันธ์ที่มีการใช้งานมานาน ทำให้บางช่วงของถนนมีสภาพเป็นหลุมบ่อจากการรองรับน้ำหนักยานพาหนะที่ใช้งานมายาวนาน เทศบาลเมืองอ่างศิลา โดยนายวินัย พ้นภัยพาล นายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา เห็นความสำคัญของประชาชนจำนวนมากที่ใช้ถนนสายนี้เป็นเส้นทางสัญจรหลักอีกสายหนึ่งภายในเขตเทศบาลเมืองอ่างศิลา ซึ่งดูแลรับผิดชอบถนนมิตรสัมพันธ์ตั้งแต่บริเวณวัดบางเป้ง ถึงถนนเสม็ด – อ่าศิลา สาย 3134 จึงมอบหมายให้กองช่างดำเนินการแก้ไข
.
นายพงษ์พันธ์ เกิดอ้น รองนายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา กล่าวว่า จะทำการซ่อมแซมปรับปรุงถนนสายนี้อย่างต่อเนื่องตลอดเส้นทาง โดยจุดที่เป็นหลุมสร้างความไม่สะดวกในการสัญจรก็จะใช้แอสฟัลท์ติกมาซ่อมแซมแล้วบดอัดให้เรียบร้อยพร้อมใช้งานได้ทันที ซึ่งใช้วิธีการปิดช่องจราจรช่วงสั้นๆเท่านั้น เนื่องจากประชาชนสัญจรหนาแน่นตลอดทั้งวัน เทศบาลเมืองอ่างศิลาจึงขออภัยประชาชนในความไม่สะดวกในช่วงถนนที่มีการปรับปรุงซ่อมแซมด้วย
.
เผยแพร่โดย : งานบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลเมืองอ่างศิลา

close(x)