09 ก.ค. 2564 ประกาศเทศบาลเมืองอ่างศิลา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำรวมบ่อพัก บริเวณซอยแยกซอย ๑๖ ห้วยกะปิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
29 มิ.ย. 2564 ประกาศเทศบาลเมืองอ่างศิลา เรื่อง นัดตรวจรับงานจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำสี่เหลี่ยมบริเวณซอย ๑๓ ถนนมิตรสัมพันธ์ (ช่วงต่อจากของเดิมถึงถนนมิตรสัมพันธ์)
23 มิ.ย. 2564 ประกาศเทศบาลเมืองอ่างศิลา เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำรวมบ่อพัก บริเวณซอย แยกซอย ๑๖ ห้วยกะปิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
04 มิ.ย. 2564 ประกาศเทศบาลเมืองอ่างศิลา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแผงกั้นจราจร (แบริเออร์) ขนาด ๕๐x๑๐๐x๘๐ เซนติเมตร พร้อมพ่นชื่อหน่วยงานข้อความ งานเทศกิจ ทม.อ่างศิลา ทั้ง ๒ ด้าน จำนวน ๕๐ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 พ.ค. 2564 ประกาศเทศบาลเมืองอ่างศิลา เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดขยะด้านท้าย ตัวถังสแตนเลส ชนิด ๖ ล้อ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑๒ ลูกบาศก์เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1 41 42 43 46