25 ส.ค. 2563 เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำสี่เหลี่ยม บริเวณซอย ๑๓ ถนนมิตรสัมพันธ์ (ช่วงต่อจากของเดิมถึงถนนมิตรสัมพันธ์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21 ส.ค. 2563 เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำสี่เหลี่ยม บริเวณซอย ๑๓ ถนนมิตรสัมพันธ์ (ช่วงต่อจากของเดิมถึงถนนมิตรสัมพันธ์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
07 ส.ค. 2563 เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค๊บ พร้อมติดตั้งเครื่องรับส่งวิทยุและติดตั้งอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานด้านบรรเทาสาธารณภัย จำนวน1คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding)
07 ส.ค. 2563 เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค๊บ พร้อมติดตั้งเครื่องรับส่งวิทยุและติดตั้งอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานด้านบรรเทาสาธารณภัย จำนวน1คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding)
01 พ.ค. 2563 ประกาศเทศบาลเมืองอ่างศิลา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำ บริเวณซอย ๑๕ ถนนมิตรสัมพันธ์ (โรงเหล็ก) หมู่ ๖ ตำบลบ้านปึก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1 2 3
close(x)

 

 

 

close(x)