Admin

ธันวาคม 14, 2020

Admin

ธันวาคม 14, 2020

Admin

พฤศจิกายน 26, 2020

ตลาดประมงพื้นบ้าน อ่างศิลา

ตลาดประมงพื้นบ้าน อ่างศิลา เปิดให้บริการนักท่องเที่ยวและลูกค้าทุกท่าน มีทั้งอาหารทะเลสดใหม่ อาหารแห้งแสนอร่อย อาหารทอด/อาหารคาว/อาหารหวาน ที่ปรุงโดยสูตรเฉพาะ

Admin

พฤศจิกายน 17, 2020

วิหาร “หน่าจาซาไท้จื๊อ”

วิหารเทพสถิตพระกิติเฉลิม มีหลายสิ่งอันเป็นที่สุดแห่งศรัทธา ที่กล่าวเช่นนี้นั้นเพราะสิ่งต่างๆ นั้นมาจากความศรัทธาของเหล่าศิษยานุศิษย์ที่มีต่อองค์เทพเจ้าหน่าจาซาไท้จื้อ

Admin

พฤศจิกายน 17, 2020

ศาลเจ้าแม่หินเขา

ศาลเจ้าแม่หินเขา อ่างศิลา เข้าทางประตูตลาดเก่าอ่างศิลา ตรงโค้งประมาณ 10 เมตรเลี้ยวซ้าย สถานที่จะอยู่ในบริเวณ “พิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราช จังหวัดชลบุรี”

Admin

พฤศจิกายน 17, 2020

ตลาดเก่าอ่างศิลา 133 ปี

ตลาดเก่าอ่างศิลา เป็นตลาดที่มีมานานถึง 133 ปีแล้ว ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 3 แบ่งออกเป็น 4 โซน โซนที่ 1 เข้าทางวัดอ่างศิลา ชมความมหัศจรรย์วัด 2 โบสถ์ วัดเก่าแก่ที่มีอายุกว่า 309 ปี

Admin

พฤศจิกายน 17, 2020

สะพานหิน จุดชม ค้างคาวแม่ไก่

จุดชม ค้างคาวแม่ไก่ อ่างศิลา เป็นป่าชายเลนตามแนวชายฝั่ง อยู่ใกล้กับตลาดเก่าอ่างศิลา (สะพานหิน อ่างศิลา) เป็นสถานที่ๆเงียบสงบ เหมาะกับการถ่ายรูปหลากหลาย มากมาย

Admin

พฤศจิกายน 17, 2020

Admin

กันยายน 29, 2020

Admin

กันยายน 29, 2020

Admin

กันยายน 23, 2020
1 2 3