ป้องกันโรคไข้เลือดออกอย่างต่อเนื่อง เทศบาลเมืองอ่างศิลา ระดมบุคลากรรณรงค์ แจกทรายอะเบท ให้ความรู้ประชาชน

ป้องกันโรคไข้เลือดออกอย่างต่อเนื่อง เทศบาลเมืองอ่างศิลา ระดมบุคลากรรณรงค์ แจกทรายอะเบท ให้ความรู้ประชาชน
.
นายวินัย พ้นภัยพาล นายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.) ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอ่างศิลา ระดมบุคลากรลงพื้นที่ถนนมิตรสัมพันธ์ ตลาดประมงอ่างศิลา และพื้นที่ใกล้เคียง ให้ความรู้ในการป้องกันโรคไข้เลือดออก ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยการดำเนินการพ่นสารเคมีกำจัดยุงลาย การแจกทรายอะเบทกำจัดลูกน้ำยุงลาย ให้ความรู้ประชาชนในการป้องกันตนเองจากโรคไข้เลือดออกและโรคติดต่อที่มียุงเป็นพาหะ
.
เผยแพร่โดย : งานบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลเมืองอ่างศิลา

close(x)

 

 

 

close(x)