เทศบาลเมืองอ่างศิลา ไม่ทิ้งกัน” เยี่ยมเยียนผู้ป่วยติดเตียง ในพื้นที่ หมู่ 7 ต.เสม็ด แบ่งปันน้ำใจจากกองทุนสวัสดิการฯ

“เทศบาลเมืองอ่างศิลา ไม่ทิ้งกัน” เยี่ยมเยียนผู้ป่วยติดเตียง ในพื้นที่ หมู่ 7 ต.เสม็ด แบ่งปันน้ำใจจากกองทุนสวัสดิการฯ
.
นายสุทธิ กลมกล่อม รองนายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนผู้ป่วยติดเตียง ในพื้นที่ หมู่ 7 ต.เสม็ด อ.เมืองชลบุรี โดยมอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่ ถุงบรรจุปัสสาวะพร้อมสาย ซึ่งแบ่งปันน้ำใจมาจากกองทุนสวัสดิการผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้ยากไร้ ในเขตเทศบาลเมืองอ่างศิลา นอกจากนี้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเสม็ด ร่วมมอบรถเข็นผู้ป่วย ผู้พิการ เพื่อใช้ประโยชน์และเพิ่มความสะดวกในการดำรงชีพ
.
เผยแพร่โดย : งานบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลเมืองอ่างศิลา

close(x)

 

 

 

close(x)