เทศบาลเมืองอ่างศิลา นำถุงยังชีพจากเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี เยี่ยมเยียนประชาชนที่ประสบความยากลำบากในการดำรงชีพ

เทศบาลเมืองอ่างศิลา นำถุงยังชีพจากเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี เยี่ยมเยียนประชาชนที่ประสบความยากลำบากในการดำรงชีพ
.
นายวินัย พ้นภัยพาล นายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา ในฐานะประธานกองทุนสวัสดิการผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้ยากไร้ ในเขตเทศบาลเมืองอ่างศิลา พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมลงพื้นที่เยี่ยมเยียนประชาชนที่ยากไร้และประสบความยากลำบากในการดำรงชีพ โดยนำถุงยังชีพจากเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี มอบให้กับกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 16 ราย นอกจากนี้ นายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา ยังได้เดินทางเยี่ยมเยียนนักเรียนโรงเรียนวัดเตาปูน ซึ่งประสบความยากลำบากในการดำรงชีพ ซึ่งหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี ได้มอบจักรยาน จำนวน 1 คัน เพื่อใช้เป็นยานพาหนะในการเดินทางไปโรงเรียนและใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน
.
เผยแพร่โดย : งานบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลเมืองอ่างศิลา

close(x)

 

 

 

close(x)