เทศบาลเมืองอ่างศิลา ระดมบุคลากรป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ให้ความรู้ประชาชนถึงบ้าน

เทศบาลเมืองอ่างศิลา ระดมบุคลากรป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ให้ความรู้ประชาชนถึงบ้าน

วันที่ 14 มิถุนายน 2565 นายวินัย พ้นภัยพาล นายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.) ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอ่างศิลา ระดมบุคลากรลงพื้นที่ชุมชนตลาดเก่าอ่างศิลา และพื้นที่ใกล้เคียง ให้ความรู้ในการป้องกันโรคไข้เลือดออก ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยการดำเนินการพ่นสารเคมีกำจัดยุงลาย การแจกทรายอะเบทกำจัดลูกน้ำยุงลาย ให้ความรู้ประชาชนในการป้องกันตนเองจากโรคไข้เลือดออกและโรคติดต่อที่มียุงเป็นพาหะ

เผยแพร่โดย : งานบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลเมืองอ่างศิลา

close(x)