“เทศบาลเมืองอ่างศิลาไม่ทิ้งกัน” อำนวยความสะดวกประสานงานทำบัตรประจำตัวประชาชนให้ผู้ป่วยติดเตียงถึงที่บ้าน

“เทศบาลเมืองอ่างศิลาไม่ทิ้งกัน” อำนวยความสะดวกประสานงานทำบัตรประจำตัวประชาชนให้ผู้ป่วยติดเตียงถึงที่บ้าน

นายวินัย พ้นภัยพาล นายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา พร้อมด้วยนายสุทธิ กลมกล่อม นางสังวรณ์ กระชั้น รองนายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา ร่วมอำนวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่สำนักทะเบียนอำเภอเมืองชลบุรี และศูนย์บริหารการทะเบียนภาค 2 ชลบุรี ในการลงพื้นที่บริการทำบัตรประจำตัวประชาชนให้กับนายมาโนช เตชะมา ผู้ป่วยติดเตียงที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้และมีความจำเป็นต้องใช้บัตรประจำตัวประชาชน ที่บ้านเลขที่ 69/23 หมู่ 1 ต.อ่างศิลา อ.เมืองชลบุรี

นายวินัย พ้นภัยพาล นายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา กล่าวว่า เทศบาลฯได้ประสานงานอำเภอเมืองชลบุรีในการทำบัตรประจำตัวประชาชนให้กับผู้ป่วยติดเตียงในรายที่มีความจำเป็นและไม่สามารถเดินทางไปทำบัตรประจำตัวประชาชนได้ ทั้งนี้หากผู้ป่วยติดเตียง คนชรา หรือผู้พิการรายใดมีความประสงค์ต้องการให้เจ้าหน้าที่ไปบริการทำบัตรประจำตัวประชาชนที่บ้าน สามารถติดต่อแจ้งมายังเทศบาลเมืองอ่างศิลา หรือแจ้งผ่านผู้ใหญ่บ้าน เพื่อประสานงานไปยังอำเภอเมืองชลบุรี ส่วนกรณีผู้ป่วยติดเตียง คนชรา หรือผู้พิการที่ผู้ดูแลสามารถพาเดินทางไปทำบัตรที่สำนักทะเบียนได้แต่ไม่มียานพาหนะ ทางเทศบาลฯยินดีจะจัดรถบริการให้ด้วย

เผยแพร่โดย : งานบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลเมืองอ่างศิลา

close(x)

 

 

 

close(x)