“เทศบาลเมืองอ่างศิลาไม่ทิ้งกัน” นายกฯวินัย ร่วมแบ่งปันน้ำใจ หลังได้รับแจ้งจากพลเมืองดี พบผู้สูงอายุประสบความยากลำบากในการดำรงชีพ

“เทศบาลเมืองอ่างศิลาไม่ทิ้งกัน” นายกฯวินัย ร่วมแบ่งปันน้ำใจ หลังได้รับแจ้งจากพลเมืองดี พบผู้สูงอายุประสบความยากลำบากในการดำรงชีพ

นายวินัย พ้นภัยพาล นายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา ในฐานะประธานกองทุนสวัสดิการผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้ยากไร้ ในเขตเทศบาลเมืองอ่างศิลา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ ลงพื้นที่เยี่ยมเยียน พร้อมมอบข้าวสารและผ้าอ้อมผู้ใหญ่ให้กับนางเตือนใจ ขำเงิน อายุ 65 ปี อยู่ห้องเช่าเลขที่ 15/4 ม.4 ต.เสม็ด อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี ซึ่งประสบความยากลำบากในการดำรงชีพ ต้องใช้อุปกรณ์ในการช่วยเดิน มีโรคประจำตัว และไม่สามารถประกอบอาชีพได้ โดยมีบุตรสาวคอยดูแลแต่ต้องออกไปทำงานในเวลาเช้าและกลับถึงบ้านในช่วงเย็น

นายวินัย พ้นภัยพาล นายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา เปิดเผยว่า ได้รับแจ้งจากพลเมืองดีว่านางเตือนใจ ประสบความยากลำบากในการดำรงชีพ จึงมอบหมายหมายฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการสังคมดำเนินการตรวจสอบ พบว่านางเตือนใจ ประสบความเดือดร้อนมีความจำเป็นที่ต้องได้รับความช่วยเหลือ จึงได้แบ่งปันน้ำใจจากกองทุนสวัสดิการผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้ยากไร้ ในเขตเทศบาลเมืองอ่างศิลา เพื่อบรรเทาทุกข์ในเบื้องต้น และจะติดตามให้ได้รับความช่วยเหลือตามสิทธิ์และสวัสดิการต่อไป

กองทุนสวัสดิการผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้ยากไร้ ในเขตเทศบาลเมืองอ่างศิลา เป็นกองทุนที่ดำเนินการโดยเทศบาลเมืองอ่างศิลา ประชาชนที่ต้องการร่วมแบ่งปันน้ำใจบริจาคเงินและสิ่งของสมทบเข้ากองทุนฯ ติดต่อได้ที่ฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการสังคม สำนักปลัดเทศบาลฯ โทรศัพท์ 038 142 100 ถึง 104 ต่อ 103 หรือบัญชีธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี กองทุนสวัสดิการผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียงฯ เทศบาลเมืองอ่างศิลา บัญชีเลขที่ 376-0-44684-1

เผยแพร่โดย : งานบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลเมืองอ่างศิลา

close(x)

 

 

 

close(x)