เทศบาลเมืองอ่างศิลา สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ให้แก่โรงเรียนในเขตเทศบาลเมืองอ่างศิลา

เทศบาลเมืองอ่างศิลา สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ให้แก่โรงเรียนในเขตเทศบาลเมืองอ่างศิลา

วันที่ 8 มิถุนายน 2565 นายวินัย พ้นภัยพาล นายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และงานป้องกันควบคุมโรคติดต่อ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมมอบวัสดุอุปกรณ์ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019 (COVID 19) ให้แก่โรงเรียนในเขตเทศบาลเมืองอ่างศิลา อาทิเช่น หน้ากากอนามัย แอลกอฮอล์ล้างมือ สบู่เหลวล้างมือ ให้แก่โรงเรียนในพื้นที่เทศบาลเมืองอ่างศิลา ได้แก่ โรงเรียนพระตำหนักมหาราช โรงเรียนวัดใหม่เกตุงาม โรงเรียนบ้านปากคลองโรงนาค โรงเรียนวัดเสม็ด และโรงเรียนวัดเตาปูน เพื่อป้องกัน ควบคุม และลดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ในเขตเทศบาลเมืองอ่างศิลา

เผยแพร่โดย : งานบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลเมืองอ่างศิลา

close(x)

 

 

 

close(x)