“เทศบาลเมืองอ่างศิลาไม่ทิ้งกัน” นายกฯวินัย นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนราชการ ลงพื้นที่เยี่ยมเยียน และแบ่งปันน้ำใจกองทุนสวัสดิการฯ มอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่ให้ผู้ป่วยติดเตียง

“เทศบาลเมืองอ่างศิลาไม่ทิ้งกัน” นายกฯวินัย นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนราชการ ลงพื้นที่เยี่ยมเยียน และแบ่งปันน้ำใจกองทุนสวัสดิการฯ มอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่ให้ผู้ป่วยติดเตียง

นายวินัย พ้นภัยพาล นายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา พร้อมด้วยนายสุทธิ กลมกล่อม นางสังวรณ์ กระชั้น รองนายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา สมาชิกสภาเทศบาลฯ และหัวหน้าส่วนราชการ ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนประชาชนกลุ่มผู้ป่วยติดเตียงผู้ยากไร้ พร้อมนำผ้าอ้อมผู้ใหญ่ที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนสวัสดิการผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้ยากไร้ ในเขตเทศบาลเมืองอ่างศิลา ไปมอบให้กับผู้ป่วยติดเตียงที่มีภาวะพึ่งพิง จำนวน 27 ราย เป็นการแบ่งปันน้ำใจจากกองทุนฯ เพื่อส่งเสริมด้านคุณภาพชีวิต ด้านสาธารณสุข และบรรเทาทุกข์ให้แก่ประชาชน โอกาสนี้ ด.ต.อภิชาติ เจริญผล รองประธานสภา อบจ.ชลบุรี และสมาชิกสภา อบจ.ชลบุรี อ.เมืองชลบุรี เขต 7 ได้ลงพื้นที่ร่วมแบ่งปันน้ำใจจากนายวิทยา คุณปลื้ม นายก อบจ.ชลบุรี โดยนำข้าวสารมามอบให้กับผู้ป่วยติดเตียงในเขตเทศบาลเมืองอ่างศิลาด้วย

กองทุนสวัสดิการผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้ยากไร้ ในเขตเทศบาลเมืองอ่างศิลา เป็นกองทุนที่ดำเนินการโดยเทศบาลเมืองอ่างศิลา ประชาชนที่ต้องการร่วมแบ่งปันน้ำใจบริจาคเงินและสิ่งของสมทบเข้ากองทุนฯ ติดต่อได้ที่ฝ่ายสวัสดิการสังคม สำนักปลัดเทศบาลฯ โทรศัพท์ 038 142 100 ถึง 104 ต่อ 103 หรือบัญชีธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี กองทุนสวัสดิการผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียงฯ เทศบาลเมืองอ่างศิลา บัญชีเลขที่ 376-0-44684-1

เผยแพร่โดย : งานบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลเมืองอ่างศิลา

close(x)

 

 

 

close(x)