เทศบาลเมืองอ่างศิลา พัฒนาระบบการระบายน้ำภายในเขตเทศบาลฯอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง

เทศบาลเมืองอ่างศิลา พัฒนาระบบการระบายน้ำภายในเขตเทศบาลฯอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง

วันที่ 7 มิถุนายน 2565 นายพงษ์พันธ์ เกิดอ้น และนางสังวรณ์ กระชั้น รองนายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานกองช่าง พนักงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับเทศบาลเมืองแสนสุข ดำเนินการขุดลอกคลองบางโปรง บริเวณหลังสถานีดับเพลิงบางแสน ถึงบริเวณคลองวัดบางเป้ง เขตเทศบาลเมืองอ่างศิลา โดยทำการกำจัดวัชพืช และขุดลอกบริเวณที่ตื้นเขินจากตะกอนดินที่ขวางทางน้ำ เพื่อเตรียมระบบการระบายน้ำให้ใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ เป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝน

เผยแพร่โดย : งานบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลเมืองอ่างศิลา

close(x)