ประกาศเทศบาลเมืองอ่างศิลา เรื่อง รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

จำนวน 9 ตำแหน่ง รวมทั้งสิ้น 27 อัตรา

ผู้ใดประสงค์สมัครเป็นพนักงานจ้าง สามารถติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่ ชั้น 4 เทศบาลเมืองอ่างศิลา หรือดาวน์โหลดใบสมัคร ได้ที่เอกสารแนบด้านล่าง

และยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ.2565 ถึงวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ.2565

ในวันเวลาราชการ ระหว่างเวลา 08.30 – 12.00 น. และ 13.00 – 16.30 น.

หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางหมายเลขโทรศัพท์ 038-142-100-4 ต่อ 117

close(x)

 

 

 

close(x)