เทศบาลเมืองอ่างศิลา ร่วมมือผู้นำชุมชนป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออก

เทศบาลเมืองอ่างศิลา ร่วมมือผู้นำชุมชนป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออก จัดเจ้าหน้าที่พ่นสารเคมีกำจัดยุงลาย แจกทรายอะเบท และรณรงค์ให้ความรู้ประชาชนถึงบ้าน

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2565 นายวินัย พ้นภัยพาล นายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ มอบนโยบายแก่เจ้าหน้าที่งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ฝ่ายบริการสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ก่อนลงพื้นที่ตามแผนกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้ในการป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2565 ร่วมกับผู้นำชุมชน เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับการระบาดของโรคไข้เลือดออก และโรคติดต่อที่มียุงเป็นพาหะ ในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองอ่างศิลา โดยกิจกรรมตามแผนรณรงค์ดังกล่าว มีการดำเนินการพ่นสารเคมีเพื่อกำจัดยุงลาย การแจกทรายอะเบทเพื่อกำจัดลูกน้ำยุงลาย และให้ความรู้ประชาชนในการป้องกันตนเองจากโรคไข้เลือดออก และโรคติดต่อที่มียุงเป็นพาหะ

สำหรับพื้นที่ปฏิบัติงานในวันนี้ ประกอบด้วย เขต 1 หมู่ 1 บ้านปึก – บ้านผู้ใหญ่นคร วรรัตน์, แยกถนนประชาสุนทรทั้งฝั่งซ้ายและขวา เขต 2 ซอยอยู่เจริญ – ชลสุข 2, ซอย 20, ซอย 22 และเขต 3 ซอยชมศิริห้วยกะปิ 13, ซอยห้วยกะปิ 14

เผยแพร่โดย : งานบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลเมืองอ่างศิลา

close(x)

 

 

 

close(x)