เทศบาลเมืองอ่างศิลา ตรวจสอบพร้อมขุดลอกระบบท่อระบายน้ำ ป้องกันและแก้ปัญหาการระบายน้ำภายในเขตเทศบาลฯ

เทศบาลเมืองอ่างศิลา ตรวจสอบพร้อมขุดลอกระบบท่อระบายน้ำ ป้องกันและแก้ปัญหาการระบายน้ำภายในเขตเทศบาลฯ

วันที่ 2 มิถุนายน 2565 เจ้าหน้าที่กองช่าง พร้อมด้วยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองอ่างศิลา ลงพื้นที่ตรวจสอบระบบท่อระบายน้ำถนนมิตรสัมพันธ์ ซอย 4 พบมีสิ่งปฏิกูล โคลนและทรายอุดตันหนาแน่นอยู่ภายในท่อระบายน้ำ ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดปัญหาการระบายน้ำภายในเขตเทศบาลเมืองอ่างศิลา เจ้าหน้าที่จึงดำเนินการขุดลอกสิ่งปฏิกูล โคลนและทราย พร้อมใช้รถดูดโคลนขนย้ายนำไปกำจัดตามขั้นตอน ทั้งนี้การดำเนินการดังกล่าว เป็นไปตามนโยบายของนายวินัย พ้นภัยพาล นายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา ที่ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องในการสำรวจปัญหา ขุดลอกระบบการระบายน้ำ ทั้งในส่วนของคลองระบายน้ำ และท่อระบายน้ำทุกพื้นที่ภายในเขตเทศบาลเมืองอ่างศิลา เพื่อเตรียมพร้อมรองรับการระบายน้ำโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝน เป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมถนนและพื้นที่อยู่อาศัยของประชาชน

เผยแพร่โดย : งานบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลเมืองอ่างศิลา

close(x)

 

 

 

close(x)