เทศบาลเมืองอ่างศิลา ทำความสะอาดพื้นถนน เตรียมตีเส้นจราจร อำนวยความสะดวกประชาชนและผู้ใช้รถใช้ถนนบริเวณถนนประชาสุนทร

เทศบาลเมืองอ่างศิลา ทำความสะอาดพื้นถนน เตรียมตีเส้นจราจร อำนวยความสะดวกประชาชนและผู้ใช้รถใช้ถนนบริเวณถนนประชาสุนทร

วันที่ 2 มิถุนายน 2565 เทศบาลเมืองอ่างศิลา โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ลงพื้นที่พร้อมเครื่องมือ อุปกรณ์ เข้าดำเนินการทำความสะอาดพื้นถนนและกำจัดวัชพืชบริเวณไหล่ทาง ถนนประชาสุนทร เพื่อเตรียมทำการตีเส้นจราจรสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยและเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน รวมถึงผู้ใช้รถใช้ถนนในเส้นทางดังกล่าว ซึ่งเป็นเส้นทางเชื่อมต่อกับถนนมิตรสัมพันธ์ กับถนนทางหลวงหมายเลข 3134 เสม็ด-อ่างศิลา

เผยแพร่โดย : งานบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลเมืองอ่างศิลา

close(x)

 

 

 

close(x)