ประชาสัมพันธ์ช่องทางการติดต่อ ฝ่ายพัฒนารายได้ เทศบาลเมืองอ่างศิลา

เทศบาลเมืองอ่างศิลา ประชาสัมพันธ์ช่องทางการติดต่อ ฝ่ายพัฒนารายได้ เทศบาลเมืองอ่างศิลา เพื่อติดต่อสอบถามการชำระค่าธรรมเนียมต่างๆ ของเทศบาลฯ เช่น ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง, ภาษีป้าย สามารถ Scan QR Code ด้านล่าง หรือติดต่อเบอร์โทรศัพท์ 038-142-100-4 ต่อ 105

close(x)

 

 

 

close(x)