เส้นทางท่องเที่ยว ชิค แอนด์ ชิลล์ เที่ยวเมืองแห่งศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (พนัสนิคม-บางแสน-อ่างศิลา-เมืองชลบุรี)

ตามที่กรมการท่องเที่ยวได้ดำเนินการโครงการศึกษาออกแบบการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในเขตพัฒนาการท่องเที่ยว ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล และจัดทำเส้นทางท่องเที่ยวในเขตพัฒนาการท่องเที่ยว จำนวน 15 เส้นทาง ในเขตพัฒนาการท่องเที่ยว 4 เขต โดยหนึ่งในนั้นคือ เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง) เพื่อจัดทำแผนพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวรวมถึงผังพัฒนาพื้นที่ กำหนดแนวคิดการออกแบบเบื้องต้น พร้อมทั้งจัดทำรายละเอียดแบบก่อสร้าง นั้น

กรมการท่องเที่ยว ได้ดำเนินการศึกษาวิเคราะห์ จัดทำเส้นทางท่องเที่ยวในเขตพัฒนาการท่องเที่ยว และได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวเรียบร้อยแล้ว จึงส่งมอบแผนพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวให้นำไปพิจารณาใช้ประโยชน์ ต่อไป

คลิ๊กที่ลิงก์หรือสแกน QR Code เพื่อดูรายละเอียด > https://www.angsilacity.go.th/wp-content/uploads/2022/05/แผนพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวชลบุรี-ชิคแอนด์ชิลล์.pdf

close(x)

 

 

 

close(x)