เทศบาลเมืองอ่างศิลา พร้อมด้วยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเสม็ด บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ให้กับผู้ป่วยติดเตียง เพื่ออำนวยความสะดวกด้านสาธารณสุขอย่างทั่วถึง

เทศบาลเมืองอ่างศิลา พร้อมด้วยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเสม็ด บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ให้กับผู้ป่วยติดเตียง เพื่ออำนวยความสะดวกด้านสาธารณสุขอย่างทั่วถึง

วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 นายวินัย พ้นภัยพาล นายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา นางสังวรณ์ กระชั้น รองนายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่พยาบาลโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเสม็ด (รพ.สต.เสม็ด) ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนผู้ป่วยติดเตียง จำนวน 2 ราย รายแรกอยู่บ้านเลขที่ 30/1 ม.6 ต.เสม็ด อ.เมืองชลบุรี โดย รพ.สต.เสม็ด บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ยี่ห้อไฟเซอร์ (เข็มที่ 1) ให้กับผู้ป่วยติดเตียง ต่อมา นายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลาพร้อมคณะ เดินทางไปเยี่ยมเยียนผู้ป่วยติดเตียง อยู่บ้านเลขที่ 30/372 ม.3 ต.อ่างศิลา อ.เมืองชลบุรี โดยบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ยี่ห้อไฟเซอร์ (เข็มที่ 2) ให้กับผู้ป่วยติดเตียง ทั้งนี้เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ป่วยติดเตียงให้ได้รับบริการด้านสาธารณสุขอย่างทั่วถึง

เผยแพร่โดย : งานบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลเมืองอ่างศิลา

close(x)