สื่อวีดิทัศน์ และ e-Book เผยแพร่ผลงานองค์กรปกครองส่วนทองถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564

เชิญผู้สนใจรับชมสื่อวีดิทัศน์ และหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงานองค์กรปกครองส่วนทองถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564 จำนวน 8 ด้าน โดยสแกน QR Code หรือคลิ๊กลิงก์เพื่อเลือกรับชม > สื่อประชาสัมพันธ์ อปท.ดีเด่น ปี 64 – Google ไดรฟ์

close(x)

 

 

 

close(x)