ยกเลิกการจัดงาน “สินค้าโอทอปฯ” 23 – 31 พ.ค. 65

เนื่องจากโอทอปเทรดเดอร์จังหวัดปทุมธานี ได้รับแจ้งจากจังหวัดชลบุรี ว่ามีความจำเป็นต้องการใช้พื้นที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรี ในการจัดงาน ระหว่างวันที่ 1 – 3 มิถุนายน 2565 ซึ่งการจัดงาน “สินค้าโอทอปของดีจังหวัดปทุมธานีและจังหวัดใกล้เคียง” กำหนดจัดระหว่างวันที่ 23 – 31 พฤษภาคม 2565 จึงไม่สามารถรื้อถอนโครงสร้างการจัดงานฯได้ทันตามกำหนดก่อนวันที่ 1 มิถุนายน 2565 ผู้จัดงานจึงขอยกเลิกการจัดงานดังกล่าว

close(x)

 

 

 

close(x)