ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองอ่างศิลา เรื่อง กำหนดจำนวนประกาศและป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองอ่างศิลา และนายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา

close(x)