“เทศบาลเมืองอ่างศิลา ไม่ทิ้งกัน” สท. เขต 2 เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง พร้อมมอบเตียงนอนสำหรับผู้ป่วยเพื่อลดปัญหาสุขภาพ

นายวินัย พ้นภัยพาล นายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา มอบหมายให้ นายจักรินทร์ โกฏจันทึก นายมณเฑียร กาญจนเจริญ และนายสนิท แก้วมณี สมาชิกสภาเทศบาลเมืองอ่างศิลา เขต 2 ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนผู้ป่วยติดเตียง ภายในซอยแม่ทองเพียร หมู่ 6 ต.เสม็ด อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี พร้อมนำเตียงผู้ป่วยไปมอบให้ผู้ป่วยติดเตียงได้ใช้ประโยชน์ ซึ่งเป็นการแบ่งปันน้ำใจจากกองทุนสวัสดิการผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้ยากไร้ ในเขตเทศบาลเมืองอ่างศิลา เพื่อให้ผู้ป่วยติดเตียงได้รับความสะดวกมากขึ้น และลดภาวะการเจ็บป่วยต่างๆ หลังจากได้รับแจ้งจากสมาชิกสภาเทศบาลเมืองอ่างศิลา ว่ามีผู้ป่วยติดเตียงจำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือ เนื่องจากมีที่นอนไม่เหมาะสมทำให้เกิดแผลกดทับได้ง่าย

สำหรับประชาชนที่ต้องการร่วมแบ่งปันน้ำใจบริจาคเงินและสิ่งของสมทบเข้ากองทุนสวัสดิการฯ ติดต่อได้ที่ฝ่ายสวัสดิการสังคม สำนักปลัดเทศบาลฯ โทรศัพท์ 038 142 100 ถึง 104 ต่อ 103 หรือบัญชีธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี กองทุนสวัสดิการผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียงฯ เทศบาลเมืองอ่างศิลา บัญชีเลขที่ 376-0-44684-1

เผยแพร่โดย : งานบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลเมืองอ่างศิลา

close(x)