“เทศบาลเมืองอ่างศิลา ไม่ทิ้งกัน” เทศบาลเมืองอ่างศิลา และ รพ.สต.เสม็ด ลงพื้นที่ดูแลช่วยเหลือคุณยายวัย 74 ปี พร้อมมอบเตียงสำหรับผู้ป่วย

“เทศบาลเมืองอ่างศิลา ไม่ทิ้งกัน” คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองอ่างศิลา และ รพ.สต.เสม็ด ลงพื้นที่ดูแลช่วยเหลือคุณยายวัย 74 ปี พร้อมมอบเตียงสำหรับผู้ป่วย หลังจากได้รับแจ้งจาก สท. ว่าคุณยายประสบความยากลำบากด้านที่อยู่อาศัยและปัญหาสุขภาพ

นายวินัย พ้นภัยพาล นายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา ในฐานะประธานกองทุนสวัสดิการผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้ยากไร้ ในเขตเทศบาลเมืองอ่างศิลา พร้อมด้วยนายสุทธิ กลมกล่อม รองนายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา นางลาวัลย์ เติมประยูรพงษ์ และนางจริยา ชลธาร สมาชิกสภาเทศบาลเมืองอ่างศิลา เขต 3 ลงพื้นที่เยี่ยมเยียน และให้ความช่วยเหลือนางสาวเรณู คราวเหมาะ อายุ 74 ปี อยู่ในพื้นที่หมู่ 3 ต.เสม็ด อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี ซึ่งเป็นผู้สูงอายุและผู้ยากไร้ หลังจากได้รับแจ้งจากสมาชิกสภาเทศบาลเมืองอ่างศิลา ว่าคุณยายเรณู ประสบความยากลำบาก ที่อยู่อาศัยชำรุด สุขภาพไม่ค่อยดี และคุณยายไม่มีที่นอนหรือเตียงนอนที่เหมาะสมทำให้เกิดแผลกดทับ คณะผู้บริหารเทศบาลฯ และกองทุนสวัสดิการฯ จึงได้นำเตียงผู้ป่วยไปมอบให้คุณยาย พร้อมทั้งประสานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเสม็ดส่งเจ้าหน้าที่พยาบาลมาตรวจสุขภาพให้ในเบื้องต้นเพื่อให้คำแนะนำในการดูแลรักษาสุขภาพและการรักษาที่ต่อเนื่อง

นายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา เปิดเผยว่า ได้มอบหมายให้สมาชิกสภาเทศบาล หรือ สท. ในเขตรับผิดชอบต่างๆ สำรวจตรวจสอบผู้ป่วยติดเตียง ผู้ยากไร้ หรือผู้ที่จำเป็นต้องได้รับการช่วยเหลือ แล้วแจ้งข้อมูลให้กับเทศบาลฯ เพื่อเทศบาลฯและกองทุนสวัสดิการฯ จะได้ลงไปดูแลและให้ความช่วยเหลือต่อไป

สำหรับประชาชนที่ต้องการร่วมแบ่งปันน้ำใจบริจาคเงินและสิ่งของสมทบเข้ากองทุนสวัสดิการฯ ติดต่อได้ที่ฝ่ายสวัสดิการสังคม สำนักปลัดเทศบาลฯ โทรศัพท์ 038 142 100 ถึง 104 ต่อ 103 หรือบัญชีธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี กองทุนสวัสดิการผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียงฯ เทศบาลเมืองอ่างศิลา บัญชีเลขที่ 376-0-44684-1
.
เผยแพร่โดย : งานบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลเมืองอ่างศิลา

close(x)

 

 

 

close(x)