สมาชิกสภา อบจ.ชลบุรี ร่วมมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อใช้ประโยชน์บริการด้านสาธารณสุขแก่ประชาชนในพื้นที่

สมาชิกสภา อบจ.ชลบุรี ร่วมมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อใช้ประโยชน์บริการด้านสาธารณสุขแก่ประชาชนในพื้นที่

วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 นายวินัย พ้นภัยพาล นายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา พร้อมด้วยนางสังวรณ์ กระชั้น รองนายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองอ่างศิลา ร่วมรับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ จากนายภูริวัฒน์ เสมอวงษ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ซึ่งได้นำถังผลิตออกซิเจน และถังเก็บรักษาอุณหภูมิวัคซีน มามอบให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยกะปิ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินการป้องกันและควบคุมโรค รวมถึงการรักษาผู้ป่วยในพื้นที่ ต่อไป

เผยแพร่โดย : งานบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลเมืองอ่างศิลา

close(x)

 

 

 

close(x)