นายกฯวินัย ตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯเปิดเรียนวันแรก เน้นย้ำมาตรการ On site ปลอดภัยอยู่ได้กับโควิด-19 ตามแนวทางของกรมอนามัย

วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองอ่างศิลา เฉลิมพระเกียรติ นายวินัย พ้นภัยพาล นายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา พร้อมด้วยนายสุทธิ กลมกล่อม รองนายกเทศมนตรีฯ และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมตรวจเยี่ยมการดำเนินการตามมาตรการเปิดเรียน On site ปลอดภัยอยู่ได้กับโควิด-19 ในสถานศึกษา หลังจากเทศบาลเมืองอ่างศิลาประกาศให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ เปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 ในรูปแบบ On site (จัดการเรียนการสอนที่โรงเรียน) ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป

นายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา เปิดเผยว่า ได้กำหนดให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 ของกรมอนามัยอย่างเคร่งครัด โดยมีทั้งแนวทางปฏิบัติกรณีผู้ปกครองและเด็กอยู่ในสถานะกลุ่มเสี่ยงว่าจะต้องดำเนินการอย่างไร และแนวทางการปฏิบัติของเด็กๆที่อยู่ในโรงเรียน เช่น การคัดกรองวัดไข้ตอนเช้าทุกวันก่อนเข้าเรียน การเว้นระยะห่าง การสวมหน้ากาก 100 % การล้างมือบ่อยๆ นอกจากนี้ยังมีมาตรการเสริมและมาตรการเข้มงวดที่เทศบาลเมืองอ่างศิลาได้ประกาศไว้เพื่อให้การดำเนินการจัดการเรียนการสอนเป็นไปตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรค

close(x)

 

 

 

close(x)