เทศบาลเมืองอ่างศิลา ร่วมมือกับสถานศึกษาควบคุมและป้องกันโรคโควิด-19 สนับสนุนชุดตรวจ ATK กว่า 3,500 ชุด

เทศบาลเมืองอ่างศิลา ร่วมมือกับสถานศึกษาควบคุมและป้องกันโรคโควิด-19 สนับสนุนชุดตรวจ ATK กว่า 3,500 ชุด

วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 ที่ศาลาอเนกประสงค์เทศบาลเมืองอ่างศิลา (วัดอ่างศิลา) นายวินัย พ้นภัยพาล นายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับสถานศึกษาในเขตเทศบาลเมืองอ่างศิลา ในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยมอบชุดตรวจ ATK (Antigen Test Kit) หรือชุดอุปกรณ์สำหรับตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 ด้วยตัวเอง สำหรับใช้ตรวจคัดกรองบุคลากร นักเรียน และผู้ปกครอง ให้กับโรงเรียน 5 แห่ง รวม 3,577 ชุด ได้แก่ โรงเรียนวัดเตาปูน นำโดยนาวสาวมาลินี มังคะโล ผอ.โรงเรียนวัดเตาปูน จำนวน 931 ชุด โรงเรียนวัดใหม่เกตุงาม (วิบูลย์ราษฎร์วิทยา) นำโดยนางขวัญเรือน ชนะศัตรู ผอ.วัดใหม่เกตุงาม จำนวน 752 ชุด โรงเรียนพระตำหนักมหาราช นำโดยนางกรรณิการ์ สิทธิโสภณ ผอ.โรงเรียนพระตำหนักมหาราช จำนวน 828 ชุด โรงเรียนวัดเสม็ด (วุฒิสุนทรวิทยา) นำโดยนางสาวกฤตยา เวชพันธ์ ผอ.โรงเรียนวัดเสม็ด จำนวน 402 ชุด และโรงเรียนบ้านปากคลองโรงนาค นำโดยนางสาวบุญเอื้อ เอี่ยมรัตน์ ผอ.โรงเรียนบ้านปากคลองโรงนาค จำนวน 664 ชุด

เผยแพร่โดย : งานบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลเมืองอ่างศิลา

close(x)

 

 

 

close(x)