ประกาศเทศบาลเมืองอ่างศิลา เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ในเขตเทศบาลเมืองอ่างศิลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

close(x)

 

 

 

close(x)