เทศบาลเมืองอ่างศิลา เปิดบ้านรับนักท่องเที่ยว ประเดิมด้วยข้าราชการจากบังคลาเทศ

นายวินัย พ้นภัยพาล นายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา จ.ชลบุรี ร่วมกับสำนักงานจังหวัดชลบุรี ต้อนรับคณะข้าราชการจากสาธารณรัฐประชาชนบังคลาเทศที่เข้ารับการศึกษาอบรมกับสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย AIT จำนวน 50 ราย เพื่อศึกษาดูงานการบริการจัดการประมงพื้นบ้าน การจัดการธนาคารปูม้าของกลุ่มประมงเรือเล็กและศึกษาวิถีชีวิตชาวประมงดั้งเดิม

นายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา กล่าวว่า เริ่มมีหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนประสานงานขอเข้าศึกษาดูงาน ทั้งเรื่องการจัดการธนาคารปูของประมงเรือเล็ก กลุ่มผลิตสินค้าพื้นเมืองและกลุ่มส่งเสริมด้านอาชีพอื่นๆ ที่มีหลากหลายในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองอ่างศิลา ซึ่งเป็นช่องทางในการส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวอีกช่องทางหนึ่ง

ขณะที่ นายมนูญ วิวรรณ ปลัดเทศบาลเมืองอ่างศิลา กล่าวเพิ่มเติมว่า ของดีอ่างศิลามีหลากหลาย รอให้นักท่องเที่ยวมาเยือนซึ่งเริ่มมีจำนวนนักท่องเที่ยวที่มากขึ้น และเทศบาลพร้อมที่จะอำนวยความสะดวกตามนโยบายของนายกเทศมนตรี เพื่อส่งเสริมบรรยากาศการท่องเที่ยวให้คึกคักและมีการหมุนเวียนเม็ดเงินในการใช้จ่าย อีกทั้งจะจัดให้มีกิจกรรมเสริมเป็นระยะๆ ในช่วงวันหยุดต่างๆ เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวต่อไป

close(x)

 

 

 

close(x)