เทศบาลเมืองอ่างศิลา ร่วมสืบสานประเพณีกองข้าวของชุมชนบ้านปึกใหญ่ ส่งเสริมความสามัคคีของชุมชน

เทศบาลเมืองอ่างศิลา ร่วมสืบสานประเพณีกองข้าวของชุมชนบ้านปึกใหญ่ ส่งเสริมความสามัคคีของชุมชน

วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 บริเวณศาลเจ้าพ่อหลักเมือง หมู่ที่ 1 บ้านปึกใหญ่ ต.บ้านปึก อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี นายวินัย พ้นภัยพาล ร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีกองข้าวชุมชนบ้านปึกใหญ่ โดยในช่วงเช้ามีการทำบุญตักบาตรถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ ส่วนในช่วงเย็นจะมีกิจกรรมประเพณีกองข้าวทำบุญกลางแจ้งบวงสรวงเทพาอารักษ์ และอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผีไม่มีญาติ ซึ่งถือเป็นประเพณีที่ชุมชนปฏิบัติสืบต่อกันมาตั้งแต่อดีต โดยจะกำหนดวันเวลาที่เหมาะสมจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีประมาณช่วงหลังเทศกาลสงกรานต์ ทำให้ชาวบ้านได้มีโอกาสมาพบปะพูดคุย และมาทำบุญร่วมกันเพื่อสร้างความสามัคคี ส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีของคนในชุมชน

เผยแพร่โดย : งานบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลเมืองอ่างศิลา

close(x)

 

 

 

close(x)