เทศบาลเมืองอ่างศิลา เตรียมพร้อมพาบุคลากรเข้าวัด สัปดาห์วันวิสาขบูชา

เทศบาลเมืองอ่างศิลา เตรียมพร้อมพาบุคลากรเข้าวัด สัปดาห์วันวิสาขบูชา เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ยกระดับการบริการประชาชน ณ วัดใหม่เกตุงาม

วันที่ 9 เมษายน 2565 ที่วัดใหม่เกตุงาม ต.บ้านปึก อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี นายสุทธิ กลมกล่อม รองนายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา พร้อมด้วยพนักงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองอ่างศิลา เข้าดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ และจัดเตรียมสถานที่รองรับการดำเนินกิจกรรมตามโครงการจัดงานสัปดาห์วันวิสาขบูชา เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม สำหรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และบุคลากรของเทศบาลเมืองอ่างศิลา ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 10 พฤษภาคมนี้ เริ่มตั้งแต่เวลาประมาณ 07.30 น. โดยจะมีกิจกรรมทำบุญตักบาตร การสวดมนต์สาธยายธรรม และถวายภัตตาหารเช้า รวมถึงปฏิบัติธรรมตามความเหมาะสม เพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรให้สอดคล้องกับคุณลักษณะของข้าราชการยุคใหม่ที่ยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรม

เผยแพร่โดย : งานบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลเมืองอ่างศิลา

close(x)