เทศบาลเมืองอ่างศิลา ร่วมกับสำนักงานคุมประพฤติฯ ดูแลรักษาพื้นที่พิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษามหารา

เทศบาลเมืองอ่างศิลา ร่วมกับสำนักงานคุมประพฤติฯ ดูแลรักษาพื้นที่พิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษามหาราช

วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 นายสุทธิ กลมกล่อม รองนายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา นางสังวรณ์ กระชั้น รองนายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และผู้ถูกคุมประพฤติ สำนักงานคุมประพฤติ จ.ชลบุรี ร่วมกันดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาพื้นที่บริเวณตึกขาว ตึกแดง (พิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษามหาราช) และพื้นที่ชายหาด ด้วยการเก็บกวาดใบไม้ เศษวัชพืช ตัดแต่งไม้ประดับ ทำความสะอาดทางเดินและพื้นที่โดยรอบ เพื่อดูแลและรักษาบริเวณพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษามหาราช รวมถึงแนวชายหาดอ่างศิลาให้มีความเรียบร้อยปละสวยงาม ส่งเสริมการท่องเที่ยวให้ยั่งยืน

เผยแพร่โดย : งานบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลเมืองอ่างศิลา

close(x)